Adoracja przy żłóbku

W piątek 13 stycznia 2017 r. o 16:00 w bazylice św. Antoniego w Rybniku będzie miała miejsce adoracja przy żłóbku organizowana przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved