Adoracja – zaproszenie do słuchania

Zachęcamy do udziału w cotygodniowych nabożeństwach i adoracjach Najświętszego Sakramentu.Szczególnie polecamy adorację w ciszy w czwartek od 17:00 do 21:00 oraz w sobotę od 17:00 do 18:00. W tym szczególnym czasie warto zamilknąć i słuchać… Sam Pan Bóg pragnie przemówić do tęskniącego za Nim człowieka!

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved