Dni otwarte Zespołu Szkół Urszulańskich

Uczniów klas VI oraz klas III gimnazjum oraz ich rodziców zapraszamy na Dni Otwarte organizowane w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku, podczas których zostaną przekazane informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2017/2018 oraz możliwości przyjęcia do klas VII Szkoły Podstawowej. W związku z reformą oświaty nasze Gimnazjum będzie sukcesywnie wygaszane, ale uczniom kończących w tym roku klasy VI chcemy zaproponować możliwość kontynuacji nauki w VII klasie naszej Szkoły Podstawowej.
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ URSZULAŃSKICH
W RYBNIKU
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
ul. 3 Maja 22, 44 – 200 Rybnik, tel. 42 – 28 – 750, fax: 42 – 38 – 333, e – mail: urszulanki@urszulanki. rybnik.pl

Szczegółowe informacje >>

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved