KOMUNIKAT PO V SESJI PLENARNEJ II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

KOMUNIKAT PO V SESJI PLENARNEJ

II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

 

 

Dziewiętnastego września br. odbyła się piąta sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne rozpoczęło od ostatecznego głosowania nad dokumentem przygotowanym przez Podkomisję ds. Nowej Ewangelizacji.

Następnie odbyły się dyskusje nad projektami Komisji ds. Ekonomicznych i Komisji ds. Życia Konsekrowanego. W drugim tygodniu września odbyły się otwarte posiedzenia obu komisji, w których uczestniczyli także zainteresowani członkowie Synodu. Wniesione w ich trakcie poprawki były przedmiotem dyskusji podczas piątej sesji plenarnej.

W dalszej części sesji odbyła się prezentacja i dyskusja nad dokumentami kolejnych dwóch komisji synodalnych: Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego oraz Podkomisji
ds. Głoszenia Słowa Bożego.

W pierwszym z projektów poruszone zostały kwestie sakramentów i sakramentaliów, roku liturgicznego, a także przestrzeni sakralnej oraz formacji liturgicznej.  Zarządzenia
i zalecenia rozwiązują także szczegółowe kwestie związane z powyższymi tematami, np. czas celebracji sakramentu pokuty, czy miejsce udzielania sakramentu Chrztu. Dyskusja w trakcie sesji skupiła się między innymi na kwestii funkcji liturgicznych, które można powierzać dzieciom.

Dokument Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego porządkuje różne kwestie dotyczące zarówno głoszących słowo – homilistów, rekolekcjonistów, jak i jego słuchaczy. Wśród zarządzeń i zaleceń znalazły się m.in. tematy dotyczące formacji głosicieli słowa, współpracy z zespołami rekolekcyjnymi czy też obecności wygłoszonego słowa w mediach.

Kolejna sesja plenarna, w czasie której zaprezentowane zostaną projekty Komisji
ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego oraz Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin odbędzie się 17 października. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji wszystkich członków Synodu.

ks. dr Grzegorz Strzelczyk,

Sekretarz Synodu

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved