Punkt Kontaktu z Mediatorami

prawo-300x196UWAGA:

Od 1 stycznia 2016 każdy pozew wnoszony do sądu (o alimenty, o podział majątku, przeciwko pracodawcy itp) musi zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

W związku z tą zmianą prawa w naszej Bazylice uruchomiliśmy Punkt Kontaktu z Mediatorami, w którym mediatorzy pomogą w ustaleniu, czy dana sprawa nadaje się do mediacji, czy też pozew należy złożyć bezpośrednio w sądzie.

Punkt działa w każdy wtorek od 17:00 do 18:00 w Kancelarii Parafialnej.

Konsultacje są bezpłatne.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved