Małżeństwo

Ze względu na ujednolicenie formy nauk przedmałżeńskich w całej archidiecezji, narzeczonych zainteresowanych tymi naukami zapraszamy na spotkania, które w naszej parafii odbywać się będą w czwartki, według harmonogramu podanego poniżej.  Narzeczonych pragnących zawrzeć sakramentalne małżeństwo obowiązuje uczestnictwo w czterech naukach, a także spotkania w poradni życia rodzinnego (najpóźniej na 3 miesiące przed ślubem) oraz dzień skupienia dla narzeczonych (w wyznaczonej parafii dekanatu – u nas jest to parafia Matki Bożej Bolesnej).

Terminy nauk przedślubnych w roku 2018: cyklicznie po 4 spotkania w kolejne czwartki miesiąca: 

STYCZEŃ 4, 11, 18, 25;

MARZEC 1, 8, 15, 22;

MAJ 10, 17, 24 i WYJĄTKOWO 7 CZERWIEC;

WRZESIEŃ  6, 13, 20, 27;

LISTOPAD  8,15, 22, 29;

Terminy nauk przedślubnych w I połowie roku 2019: cyklicznie po 4 spotkania w kolejne czwartki miesiąca:

STYCZEŃ  10, 17, 24, 31;

MARZEC  7, 14, 21, 28;

MAJ  9, 16, 23, 30.

 

Spotkania odbywają się zawsze o 19:00 w sali domu parafialnego.

Protokół przedślubny spisywany jest 3 miesiące przed ślubem.

Wymagane dokumenty:

1. Dowód osobisty.
2. Zaświadczenie z USC – jeżeli ma to być ślub konkordatowy.
3. Świadectwo chrztu (data wystawienia dokumentu ważna 3 miesiące).
4. Świadectwo ukończenia katechizacji.

Konieczne są także dokumenty (zaświadczenia), które dostarcza się już po spisaniu protokołu. Są nimi:

– Zaświadczenie o udziale w naukach przedślubnych

– Zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu Skupienia dla Narzeczonych

– Zaświadczenie o wizycie w Poradni Życia Rodzinnego (w Bazylice poradnia ta jest czynna w każdą środę od godz. 17.00. Wskazane jest wcześniejsze umówienie się tę wizytę w kancelarii parafialnej).

Katechizm Kościoła Katolickiego o małżeństwie:

1659 Święty Paweł mówi: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. . . Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 25. 32).

1660 Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu 175 .

1661 Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego 176 .

1662 Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

1663 Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

1664 Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa” 177 .

1665 Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zmysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze.

1666 Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved