Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich jest stowarzyszeniem, którego członkowie żyjąc w świecie dążą do chrześcijańskiej doskonałości, tzn. natchnieni Duchem Świętym zobowiązują się żyć Ewangelią na sposób św. Franciszka.

Przynależeć do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą osoby świeckie (kobiety i mężczyźni), którzy nie mają przeszkód w prowadzeniu życia sakramentalnego.

Codzienne obowiązki Franciszkanina Świeckiego:

  1. Udział we Mszy świętej (w miarę możliwości).
  2. Czytanie Pisma Świętego i rozważanie.
  3. Odmawianie modlitwy brewiarzowej.

Spotkania
odbywają się raz w miesiącu (drugi poniedziałek miesiąca) po Mszy Świętej o godz. 18.00 w salce nr 8.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved