Wielki koncert kolędowy w Bazylice św. Antoniego – krótka relacja

W niedzielę 30 grudnia w naszej bazylice o godz. 19.00 odbył się wielki koncert kolędowy na rzecz budowy rybnickiego hospicjum. Koncert rozpoczął i zakończył dr Jacek Glenc swoją mistrzowską grą na organach. W koncercie wzięła udział m. in. grupa Carrantuohill oraz Rybnicki Chór Kameralny „Autograph”. Serca zgromadzonych w bazylice odbiorców poruszyły piękne pieśni śpiewane w czasie Bożego Narodzenia w Irlandii a także nowatorskie opracowania polskich kolęd i pastorałek. Momentem kulminacyjnym koncertu było wykonanie pieśni Franciszka Karpińskiego „Bóg się rodzi” przez wszystkich artystów, do którego spontanicznie dołączyli także licznie zgromadzeni słuchacze. Cieszymy się z tej pięknej inicjatywy artystycznej oraz dobroczynnej.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved