Spotkanie z dr Wandą Półtawską – w skrócie

SPOTKANIE z panią dr Wandą Półtawską dla zakochanych, narzeczonych i młodych małżeństw odbyło się w sobotę 7 września 2019 r. o godz. 16.00 w bazylice św. Antoniego w Rybniku. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem. Dziękujemy Pani Profesor za przybycie!

Wanda Wiktoria Półtawska z d. Wojtasik (ur. 2 listopada 1921 w Lublinie) – polska lekarka, doktor nauk medycznych oraz specjalista w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerka, działaczka pro-life, podczas II wojny światowej więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, bliska przyjaciółka Jana Pawła II (obecna przy jego śmierci), dama Orderu Orła Białego.
Znana jest korespondencja z 1962, skierowana do włoskiego zakonnika i późniejszego świętego katolickiego – Ojca Pio przez arcybiskupa Karola Wojtyłę, z prośbą o modlitwę o uleczenie Wandy Półtawskiej z choroby nowotworowej i późniejsze podziękowanie papieża za skuteczną interwencję. Korespondencja listowna z Janem Pawłem II, trwająca aż do jego śmierci, stanowiła utajniony materiał dowodowy w procesie beatyfikacyjnym.
Ma cztery córki, mąż – Andrzej Półtawski – jest profesorem filozofii. Wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved