Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku. Dni otwarte

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W RYBNIKU

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
dla KANDYDATÓW do klas pierwszych
Termin dnia otwartego: 17 lutego 2018r. (sobota), godz. 10.00
Miejsce: aula szkolna w budynku przy ul. 3 Maja 22, Rybnik

Termin zgłaszania do szkoły podstawowej (w celu umówienia się na rozmowę rekrutacyjną): od 17 lutego 2018 r. do 23 marca 2018r. kontaktując się telefonicznie: 32/ 422 34 75 lub pisząc na adres: zsu.urszulanki@gmail.com

Szkoła Podstawowa wraz z Gimnazjum i Liceum tworzą Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku, jako publiczne i koedukacyjne szkoły katolickie, odwołują się w wychowaniu i kształceniu do chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Szkoły realizują program obowiązujący w szkolnictwie publicznym.

W Szkole Podstawowej, poza obowiązkowymi zajęciami proponujemy udział w zajęciach pozalekcyjnych – kółkach zainteresowań:
taneczne
plastyczne
muzyczne
teatralne
sportowe
szachowe
logicznego myślenia
ceramiczne
regionalne
wolontariat

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do klas 1 SP i naboru do klas 7 SP znaleźć można na stronie internetowej

W dniu 07 kwietnia 2018 (sobota), godz. 10.00 – DZIEŃ OTWARTY dla kandydatów do klas 7 SP

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved