Potrzebni wolontariusze!

Stowarzyszenie SPES poszukuje wolontariuszy na obóz wakacyjny z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w dniach 5 – 17.08. Można pojechać tylko na tydzień. Szczegóły u ks. Proboszcza.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved