Podziękowanie

Dziękujemy tym osobom, które w poniedziałek 2 II pomogły w pracach porządkowych w kościele przy sprzątaniu dekoracji świątecznych.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved