Odpust parafialny – relacja

W niedzielę 18 czerwca przeżywaliśmy ODPUST PARAFIALNY.
Sumie Odpustowej o godz. 12.00, na której obecni byli między innymi włodarze miasta oraz parlamentarzyści, przewodniczył ks. Arcybiskup Wiktor Skworc. On też wygłosił kazanie o świętym Antonim. Podkreślił, że Patron Rybnika za życia był szczególnie znany ze swej gorliwości głoszenia Słowa Bożego. Z tego powodu papież Grzegorz IX, będący pod wrażeniem jego kazania, nazwał go „Arką Testamentu”. Arcybiskup zwrócił ponadto uwagę, że świętego Antoniego szczególnie niepokoiło „pustynnienie” serc ludzkich i z całych sił starał się mu zaradzić. Dlatego może być wzorem dla współczesnej młodzeży, która coraz chętniej angażuje się w wolontariat na rzecz osób aktualnie doświadczających szeroko rozumianej pustki duchowej i różnych braków egzystencjalnych.
Kazania na pozostałych Mszach świętych głosił ksiądz Adam Pawlaszczyk – oficjał Sądu Metropolitalnego w Katowicach.

Po Sumie Odpustowej ulicami naszego miasta przeszła tradycyjna procesja z figurą świętego Antoniego. Nieśli ją młodzi mężczyźni w strojach górniczych. Wielu uczestniczących w procesji wiernych miało w dłoniach poświęcone lilie – atrybut świętego Antoniego oraz chorągiewki z herbem Rybnika.

Uroczyste Nieszpory odpustowe zostały odprawione o godz. 16.30.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved