Nowość – jutrznia w bazylice

  • W niedziele o 8.30 odmawiamy jutrznię. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej modlitwie całego Ludu Bożego!

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved