Misje święte 2017

Głoszą ks. prałat dr Andrzej Suchoń oraz ks. dr Robert Kaczmarek

Data Temat Posłuchaj
19.03.2017
niedziela 3 tydzień Wielkiego Postu
XII stacja Drogi Krzyżowej – Śmierć Jezusa na krzyżu
V Przykazanie Boże – Nie zabijaj
nauka ogólna
nauka misyjna
20.03.2017
poniedziałek 3 tydzień Wielkiego Postu
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
IV Przykazanie Boże – Czcij ojca swego i matkę swoją
nauka ogólna
nauka misyjna
21.03.2017
wtorek 3 tydzień Wielkiego Postu
IV stacja Drogi Krzyżowej – Spotkanie z Matką
III Przykazanie Boże – Pamiętaj abyś dzień święty święcił
nauka ogólna
nauka misyjna
22.03.2017
środa 3 tydzień Wielkiego Postu
V stacja Drogi Krzyżowej – Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi
I Przykazanie Boże – Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
nauka ogólna
nauka misyjna
23.03.2017
czwartek 3 tydzień Wielkiego Postu
VI stacja Drogi Krzyżowej – św. Weronika ociera twarz Jezusa
VI Przykazanie Boże – Nie cudzołóż
nauka ogólna
24.03.2017
piątek 3 tydzień Wielkiego Postu
X stacja Drogi Krzyżowej – Obnażenie Jezusa z szat
VII Przykazanie Boże – Nie kradnij
nauka ogólna
25.03.2017
Zwiastowanie Pańskie
XI stacja Drogi Krzyżowej – Jezus do krzyża przybity
II Przykazanie Boże – Nie będziesz brał Imienia Pana Boga Twego nadaremno
nauka ogólna
26.03.2017
niedziela 4 tydzień Wielkiego Postu
I stacja Drogi Krzyżowej – Pan Jezus na śmierć skazany
VIII przykazanie Boże – Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
nauka ogólna

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved