Boże Ciało – relacja

W czwartek przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po Mszy świętej o godzinie 9.00 wyruszyliśmy w procesji teoforycznej (gr. theophorus – noszący Boga) ulicami naszej parafii. Podążaliśmy za Chrystusem, któ by by by byry zechciał nawiedzić i błogosławić nasze domy, ulice i miejsca pracy.
Na pierwszym z czterech ołtarzy widniało hasło: „Uczynili, jak im polecił Jezus (i przygotowali Paschę)” (Mt 26,19) mobilizujące do wypełniania woli troszczącego się o nasze dobro, (a szczególnie o nasze zbawienie) Boga.
Kolejny z ołtarzy, przyozdobiony hasłem: „Wy dajcie im jeść!” (Mt 14,16), skłaniał do bardzo osobistej refleksji nad tym, czy odczuwamy głód Eucharystii, czy chcemy się karmić tym życiodajnym Chlebem, wreszcie: czy poznawszy moc Chrystusa ukrytego w kruchej Hostii, chcemy nieść Go innym, mimo, że może nawet nie zdają sobie sprawy ze swojego pragnienia Absolutu…
Na trzecim z ołtarzy umieszczono prośbę: „Zostań z nami, Panie” (por. Łk 24, 29) nawiązującą do wędrówki Chrystusa z dwoma uczniami do Emaus. Oni poznali Pana kiedy „wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im” (Łk 24, 30). A my? Prośmy, by otworzyły się nasze oczy, byśmy Go poznali na niedzielnym Łamaniu Chleba.
Niech częste, godne przyjmowanie Eucharystii zjednoczy nas z Bogiem i braćmi, abyśmy byli jedno, „Aby świat uwierzył” (J 17, 21), o co modlił się Zbawiciel w Modlitwie Arcykapłańskiej, jak to przypomniał nam napis na ostatnim z ołtarzy…

Dziękujemy Kapłanom, służbie liturgicznej, Scholi Dei Gloria, dzieciom sypiącym kwiaty i ich rodzicom, twórcom ołtarzy i wszystkim innym osobom, które wiele serca włożyły w uświetnienie tej Uroczystości!
A.S.

P. S. W czasie Oktawy Bożego Ciała zapraszamy jeszcze do udziału w nabożeństwach z procesją teoforyczną wokół kościoła. Będą one odprawiane od piątku o godz. 17.30. Cieszmy się, że możemy przedłużyć nasze świętowanie!

Zdjęcia udostępniła Wspólnota „Kana”.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved