Mieliśmy Gościa

  • W niedzielę 17 II gościliśmy w naszej parafii O. Tomasza Maniurę – oblata, który głosił nam Słowo Boże. Była też możliwość zakupu książek z wypraw rowerowych, które O. Tomasz prowadzi.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved