Mieliśmy Gości!

  • W niedzielę 30 lipca gościliśmy w parafii siostry i braci ze Wspólnoty Małych Braci i Małych Sióstr Baranka. Podzielili się z nami świadectwem swojego życia.
  • W ich imieniu dziękujemy za przekazane ofiary na budowę klasztoru wspólnoty.

Wspólnota Baranka powstała ponad 30 lat temu we Francji na bazie duchowości dominikańskiej i franciszkańskiej. Misją, którą Kościół powierzył Wspólnocie jest bezinteresowne głoszenie Słowa Bożego poprzez modlitwę liturgiczną, życie wspólne w prostocie i radości, oraz wędrowanie – wyjście na spotkanie każdego człowieka, według Ewangelii rozesłania uczniów. Wspólnota utrzymuje się jedynie z jałmużny. Od 12 lat obecna jest w Polsce, w archidiecezji częstochowskiej, początkowo w parafii katedralnej w Częstochowie, a później na wsi, w Choroniu, gdzie, dzięki Bożej Opatrzności, powstał Mały Klasztor „Orientale Lumen” – ich „miejsce rodzinne”, formacyjne, kontemplacyjne… W Rodzinie Baranka, oprócz małych sióstr, są również mali bracia, ludzie świeccy, kapłani. Każdy przeżywa charyzmat Wspólnoty według swego stanu życia i w miejscu jemu właściwym, czerpiąc jednak z tego samego źródła – zasłuchania w żywe Słowo i wspólnego odkrywania ewangelicznej radości błogosławieństw.

Copyright © 2012 ThemeBlossom.com. All Rights Reserved